Turquality® Desteği

Trinoks Yazılım, TURQUALITY®  destek programında 3. Grup Bilişim Danışmanlığı alanında yetkilendirilmiştir. TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.

TURQUALITY® kapsamında uygun bulunan projeleriniz için ciddi destekler sağlayabilirsiniz. Program kapsamında destek alabilecek firmalar arasındaysanız  projelerinizi bizimle yürütmeniz size projeleriniz %50'i kadar bir destek sağlayacaktır. Link: Yetkilendirilmiş Danışman Firma Listesi

 

Turquality Danışman Firma Listesi

 

TURQUALITY Programı Nedir?

Dünya markası kavramı; daha fazla pazar payı ve katma değeri yüksek ürün demektir. Türk ve kalite kavramları TURQUALITY® logosu ile temsil edilmektedir.

 • Dünyanın İlk Devlet Destekli Marka Geliştirme Programıdır
 • Programın amacı, dünya markası olabilecek Türk Markalarını oluşturmaktır.
 • Rekabet avantajı olan ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri içeren, bu süreçleri geliştirmeyi hedefleyen ve firmaları küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır.
 • Bu projede Firmalardan beklenen
 • Organizasyonel mükemmellik düzeyi
 • Yüksek markalaşma potensiyeleridir
 • Programın Hedefleri Nelerdir?
 • Olumlu Türk Malı imajının oluşturulması
 • Markalaşma potansiyeli olan ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtımı ve tutundurulması
 • TURQUALITY programı çerçevesinde yeni bir Akreditasyon sistemi oluşturulmasıdır.
 • Türk Markalarını, tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemek
 • Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik (Coaching) hizmeti vermek
 • İletişim Stratejileri
 • Yurtdışında programın içeriğinin anlatıldığı tanıtım programları düzenlemek
 • Yurtiçi tanıtım faaliyetleri ile potansiyel olan daha fazla firmanın katılımını sağlamak

Program Aşamaları Nelerdir?

 • www.turquality.com sitesi üzerinden ön yeterlilik anketi doldururlur.
 • Bu aşamada kurumsal yapısı üst düzeyde olan firmalar belirlenmeye çalışılır.
 • 85 ve üzeri puan alındığında harç ödenerek resmi başvuru yapılır.
 • Deloitte denetim firması tarafından yapılan denetim/inceleme neticesinde 3-3,5 puan alınması durumunda marka destek programına, 3,5-4 puan alındığında Turquality destek programına kabul edilir.
 • Stratejik iş planı hazırlanarak DTM ye sunulur ve destek alınmaya başlanır.
 • Kurumsal olarak yeterlilik sorunu yaşayabilecek firmaların yönetim danışmanlığı alarak belirli bir süreç içinde bu programa hazırlanması tavsiye edilir.

Programa kabul edilen firmalar için iki temel destek programı bulunmaktadır.

 • Marka destek programı
 • Turquality destek programı

Marka destek programı 4 yıl, Turquality destek programı 5+5 yıl sürelidir. Firmalar bu programlardan sadece bir tanesinden yararlanabilir.

İnceleme Başlıkları Nelerdir?

 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi(crm)
 • Organizasyonel yapı
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Kurumsallık
 • Finans
 • Bilgi işlem sistemleri
 • Marka yönetimi ve marka gücü

İnceleme sonucunda yeterli bulunan firmalar destek programlarından birine kabul edilir.

Bu başlıklar altında incelenen Firmalarda dünya markası olma potansiyeli olanlar seçilerek TURQUALITY® destek programına alınırlar.diğerleri marka destek programında yer alabilirler. Bu destek programında destek başlıklarıyla ilgili harcamaları Üst limit olmaksızın %50’si devlet Tarafından desteklenir.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Bu program içerisindeki firma sayısı fazladır.
 • Aday firmaların orta ile üst düzey yöneticileri bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik eğitim hizmetlerinden yararlanır.
 • Operasyonel ve yönetim açısından firmaların mükemmelleşmesi temel hedeftir.

Temel Eğitim Konuları

 • Operasyonel mükemmellik
 • Stratejik konumlandırma ve planlama
 • Pazarlama
 • Markalaşma ve perakendecilik

Stratejik Danışmanlık Olarak

 • Uluslararası pazarlama
 • Marka oluşturma
 • Konuları desteklenmektedir.

Uluslararası Destek Faaliyetleri

Ticari iletişim

Ticari reklam-tanıtım

Konularında firmalar eğitim ve danışmanlık destekleri alırlar.

Firmaların operasyonel ve yönetim faaliyetleri bu eğitim programlarına paralel olarak sürdürülür.

Firmaların güçlü ve zayıf yönleri program dahilinde incelenir.

Firmanın yapısı analiz edilir.

Firmalar elemeye tabi tutularak potansiyel şampiyon adayı olanları belirlenir.

Seçilen firmalar 2. Aşama destek hizmetleri almaya hak kazanırlar.

İkinci Aşama Destek Hizmetleri

Bire bir stratejik danışmanlık olarak;

 • Uluslararası pazarlama
 • Marka oluşturma
 • Konularına destek verilir.
 • Rehberlik ve uygulama alanında danışmanlık
 • Uluslararası lansman-tanıtım-
 • Marka geliştirme
 • Konuları içeren daha etkili ve nitelikli danışmanlık hizmetleri alırlar.
 • Bu programlar firmaların ihtiyaçları paralelinde özelleşmiştir.
 • Firmanın eksik yönlerini geliştirmeye yönelik olacaktır.
 • Marka oluşturmaya dair stratejik planlar geliştirilmesi hedeflenecektir.
 • Bunun yanında üst düzey danışmanlık, rehberlik ve stratejik networking konularında doğrudan teorik ve uygulamalı destek verilmektedir.

Turquality firmalar temel başlıklarda devlet destekleri alarak dünya markası olma yolunda ilerler

 • Bu logo tüketici gözünde güncellik, çağdaşlık, kaite, yenilikçilik gibi temel deperleri içeren bir kalite garantörüdür.

100'ün üzerinde firma ve 115 markanın bulunduğu bu programın hedefi farklı sektörlerden firmaları içine alarak genişletilecektir. ve hedef: 10 yılda 10 dünya markası oluşturmaktır.

 • Onay gören iş planı dâhilinde desteklerden faydalanılır.
 • Programa alınmayan firmalar altı aylık dönemlerle aynı süreci izleyerek tekrar başvurabilirler.
 • Firmalar gerekirse ikinci bir markaları içinde destek kapsamına girebilirler.

Destek Oranları ve Limitleri

 • Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun firmalar doğrudan alınabilirler
 • Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal firmalar bu destek kapsamına alınırlar.

Destek süresi 5 yıldır. Desteklerde üst limit olmaksızın destek oranı %50'dir

Marka Tescil Destekleri

Yurtiçi ve yurtdışındaki,

 • Marka –patent giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Marka inceleme ve araştırma giderleri
 • Tescil edilen marka ile ilgili tüm giderler desteklenir.(posta,avukatlık v.b. )

Ayrıca belge alınamayan başvurularda destek kapsamındadır. Üst limit olmaksızın yıllık %50 oranında desteklenir.

Kalite Belgeleri ve İşaretleme Belgeleri Destekleri

  • Türk akreditasyon kurumu ve avrupa akreditasyon kurumu ve karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı kurumların yapmış olduğu
  • Kalite belgeleri
  • İnsan can ve mal güvenliğini gösterir kalite belgeleri ve işaretlemelerine yönelik belgeler destek altındadır.

Bu belgelere yönelik:

   • Test
   • Müracat ve doküman inceleme
   • Belgelendirme tetkik
   • Yıllık belge kullanımı , yenileme ücreti
   • Denetmenin yol ve konaklama giderleri

Ve tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır. Yapılan masraflar üst limit olmaksızın %50 oranında destek kapsamındadır.

Moda ve Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Destekleri

   • Destek alan marka ile ilgili beş adet tekstil,moda, endüstriyel ürün tasarımcısının, Aşçı veya Şeflere ait Brüt maaşların %50 oranında destek altındadır.

Tanıtım Reklam ve Pazarlama Destekleri

Firmanın destek kapsamındaki ürünlerine yönelik yapacağı:

   • Görsel ve yazılı tanıtım,show,defile,özel sergi,sunum
   • Ülke imaj kampanyası
   • Pazar araştırmaları (segmentasyon ,rekabet,imaj , algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı,iletişim v.b. araştırmalar)
   • Sponsorluk (kültürel ve sosyal sorumluluk ,imaj amaçlı ve sportif sponsorluk
   • Kokteyl,seminer,konferans
   • Web sitesi tasarımı ve uygulamaları
   • Her tür reklam panoları ve duvar reklamları
   • Katolog ve firmanın basılı iletişim malzemeleri
   • Katalog giderleri
   • Marka promosyon ajans giderleri
   • Halkla ilişkiler,basınla ilişkiler ajans giderleri
   • Medya satın alım giderleri
   • Direct mailing harcamaları
   • Stratejik danışmanlık giderleri (ürün tasarımı,yönetimi geliştirmesi,fiyatlama dağıtım kanalı,iletişim ve dağıtımla ilgili stratejik danışmanlık giderleri)
   • Zincir marketlerin raflarına girişlerde ödenen bir defaya mahsus listeleme bedelleri
   • Periyodik mağaza dergilerinde
   • Eşantiyon ve promosyon giderleri
   • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar
   • Radyo reklam ve tanıtımları
   • Pazarlamaya yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri

Ve tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır. Yapılan masraflar üst limit olmaksızın %50 oranında destek kapsamındadır.

Yurtdışı Birimlere İlişkin Destekler

   • Mağazalar için;yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye giderleri
   • Konsept mimari tasarımı,tasarım ve teknik detay uygulama giderleri, dekorasyon, demirbaş giderleri ve kira giderleri
   • Ofis , depo, şube, büro, yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti veren servisler için: Kira,demirbaş,komisyon giderleri,
   • Showroom, büyük mağaza (department store), zincir mağaza (chain store)
   • Özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores )
   • Hipermarketlerde reyon/showroom/gondol/satış alanlarına(floor display) ilişkin kira ,dekorasyon ,hizmet ve komisyon giderleri
   • Franchising verilmesi durumunda bu mağazaların dekorasyon giderleri

Kendi mağazalarını açmaları durumunda 200.000 usd franchise mağazalarında 100.00 usd dekorasyon desteği verilmektedir.

Franchise vermeleri durumunda iki yıl için %50 kira desteği olarak yıllık 200.000 usd destek verilmektedir.

Danışmanlık Destekleri

   • Kurumsal kimlik oluşturulması,
   • Stratejik şirket yapılandırılması,
   • Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
   • Numune tesis yapılandırılması,
   • Moda ve trendler,ürün ve ambalaj tasarımı,
   • Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,
   • Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
   • Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,
   • Maliyet muhasebesi,
   • Risk yönetimi,
   • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
   • Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),
   • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),
   • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
   • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı,
   • uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri,
   • Risk yönetimi
   • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
   • Bilgi işlem

Konularında akredite olan danışmanlık kurumlarından alınacak her türlü danışmanlık giderleri desteklenir

BU GİDERLER %50 ORANINDA DESTEK KAPSAMINDADIR. VERİLEN TÜM BU DESTEKLERİN AMACI DÜNYA MARKASI OLABİLECEK TÜRK MARKALARI OLUŞTURMAKTIR

Programın Amacı

TURQUALITY® Programı kapsamında iki amaç ön plana çıkmaktadır:

   • Olumlu Türk malı imajı oluşturulması ile markalaşma potansiyeli bulunan ve farklı sektörlerde üretilen ürünlerimizin yurtdışı hedef pazarlarda tanıtım ve tutundurulması için bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi.
   • Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemi haline getirilebilmesi.

Programın Yapısı

TURQUALITY® Programı, firmaların başarısını desteklemek için bir grup eğitim, danışmanlık ve rehberlik (coaching) sürecinden geçirmeyi; olimpiyat takımı benzetmesinden yola çıkarak, aralarından potansiyel şampiyonları belirlemek üzere bir grup atlet yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma:

Olimpiyat takımı örneğinden devam etmek gerekirse, öncelikle aday sporcular arasından olimpiyat takımını oluşturmak gerekmektedir. Bu aşamada Deloitte Danışmanlık ile TURQUALITY® Sekreteryası’nın beraber yürüttüğü Firma Ön İnceleme Çalışması yer almaktadır. Başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma ile firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

Marka Yönetimi

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

Marka Performansı

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar TURQUALITY® Programı kapsamına alınmaktadır.

 

Neden Trinoks?

logoTrinoks, 2002 yılından bu yana OT/VT sektöründe 100'ün üzerinde başarılı projeye imza atmış bir yazılım mühendislik firmasıdır. Müşterilerine en yeni teknolojiyi en kısa sürede sunmayı asıl amaç olarak benimsemiştir.
Depo Otomasyon Sistemi, Üretim Takip Sistemi ve Demirbaş Takip Sistemi alanlarında geliştirdiği ürünler yurt dışında ve Türkiye'de sektörünün öncü firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Devamını oku

Bize Yazın!

captcha
Yeniden yükle

Bizden Duyun

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Me-Par Lojistik Depo Yönetimi Çözümünde ...

Fl Madeni Yağlar Tic. Ltd. Şti 'ne Antr...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş. Üretim ve Dep...

35 yılı aşan üretim hayatı boyunca, Ar-G...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ekinciler Demir Çelik A.Ş. Depo ve Stok ...

Ağır Sanayi sektörünün öncülerinden EKİN...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Demirsan Haddecilik, depo yönetimini Axi...

Ağır Sanayi sektörünün köklü firmalarınd...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

ASSISTT demirbaşların yönetimi konusunda...

assisTT, Kasım 2007’de yüzde 100 Türk Te...