Control Center

Control Center; merkezi birimden anında ve gerçek zamanlı olarak bir veya daha fazla dağıtım merkezi faaliyetlerinin kontrol ve takip hizmetini operatörlere sunan, güçlü araçlara sahip birimdir.

 

photo control center ab      photo control center bb      photo control center cb

 

Task Manager 

Görev Yöneticisi Depo Yönetim Sistemlerinde görevlerin (toplama, yer değiştirme, mal kabulü v.b) yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıran güçlü bir araçtır.

Operational Alerts 

Bu, çekirdek sistemi dahil edilen “Olay & Uyarı Motoru” modülüne dayanmaktadır. Kullanıcıların kendi özel operasyonel uyarıları gibi sistem tarafından bildirilmesini yolu tanımlamanızı sağlar  (e-mail, pop-up message, v.b.).

Visual Warehouse Manager (VWM)

Visual Warehouse Manager (ex. Visual Stock Locator) görsel olarak depo yönetimi sistemlerinin en son teknolojisidir. VWM büyük ölçüde tüm stok durumunu görsel izleme izin vererek depodaki günlük işlemleri gerçek zamanlı olarak, çeşitli depo alanları ve saklama sistemlerini kolaylaştırır.

VMW özellikleri aşağıdaki gibidir:

Bir dağıtım merkezi içinde depolama yerleri ve operasyonel alanlarda topografik gösterimi.

Birçok yakınlaştırma seviyesi stok ayrıntılarını ulaşan dağıtım merkezi içinde desteklenmektedir

Hareketlerin görselleşmesi gerçek zamanlı olarak yapılır.

Depo düzeni üzerinde etkili stok araştırılması ve görüntülenmesi

Work Force Supervisor  (WFS)
Work Force Supervisor, RF kullanıcılarına görev tanımalarını ve konumlarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak iletişim kurulabilmesini depo yöneticilerine sağlayan kullanıcı dostu görsel araçtır. Ayrıca, uzman depo yöneticilerinin gerçek zamanlı olarak RF kullanıcılarını eğitmek/yardımcı olmak için WFS kullanılabilir.
VFS özellikleri aşağıdaki gibidir:

Gerçek zamanlı olarak kullanıcıların RF ekranlarını görebilmek.

Eşzamanlı olarak bir veya daha fazla RF kullanıcılarını izlemeki.

Eşzamanlı olarak bir veya daha fazla RF kullanıcılarına mesaj yollayabilmek.

RF kullanıcılarında mesaj alabilmek.

RF işlemini sonlandırabilmek (kill process)

 

 

 

 

Sistem Özellikleri

News Mantis